ครม. ควักเงินอุดหนุน “ขสมก.” เพิ่ม 141 ลบ. หลังยกเลิก E-Ticket กระทบค่าจ้างพนักงาน

ครม. ควักเงินอุดหนุน “ขสมก.” เพิ่ม 141 ลบ. หลังยกเลิก E-Ticket กระทบค่าจ้างพนักงาน


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. วันนี้ (26 ม.ค.64) เห็นชอบให้ปรับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เพิ่มขึ้น 141.727 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 1,775.653 ล้านบาท เป็น 1,917.380 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 ของขสมก.จำนวน 2,338.266 ล้านบาท รวมเป็นภาระที่รัฐต้องรับชดเชยผลขาดทุนให้กับขสมก.ทั้งสิ้น 2,479.993 ล้านบาท

สำหรับการปรับเพิ่มวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ของ ขสมก. นั้น เป็นการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายพนักงานในรายการค่าเงินเดือน ค่าจ้าง จำนวน 347.609 ล้านบาท แต่ได้ปรับลดค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และระบบ Clearing House ลงจำนวน 205.882 ล้านบาท จึงเหลือต้องปรับวงเงินเพิ่มรวม 141.727 ล้านบาท ซึ่งเมื่อยกเลิกสัญญาเช่าระบบ E-Ticket ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น

Back to top button