พุ่งไม่หยุด! โควิดสมุทรสาคร เจออีก 787 ราย ยอดสะสมทะยาน 12,130 คน

พุ่งไม่หยุด! โควิดสมุทรสาคร เพิ่มอีก 787 ราย ยอดสะสมทะยาน 12,130 คน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 787 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 688 ราย เป็นคนไทย 59 ราย และแรงงานต่างด้าว 629 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 99 ราย เป็นคนไทย 22 ราย แรงงานต่างด้าว 77 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 12,130 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย

ทั้งนี้ สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 136,346 ราย

Back to top button