ด่วน! มติรัฐสภา 366 ต่อ 316 เสียง ส่งศาลตีความอำนาจแก้รัฐธรรมนูญ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (9 ก.พ.64) ที่ประชุมรัฐสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อญัตติให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) ตามที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมชาย แสวงการ ส.ว. พร้อมคณะเป็นผู้เสนอ

โดยที่ประชุมรัฐสภา ได้ใช้เวลาอภิปรายแสดงความเห็นต่อญัตติดังกล่าวนานกว่า 4 ชั่วโมง มีทั้งผู้ที่แสดงความเห็นคัดค้าน และผู้ที่สนับสนุนส่งญัตติให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ในส่วนของผู้แสดงความเห็นคัดค้าน เพราะมองว่ารัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงไม่ควรให้องค์กรอื่นตีความการทำหน้าที่ อีกทั้งประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความขัดแย้งทางกฎหมายที่หาทางออกไม่ได้ อีกทั้งเชื่อว่าญัตติดังกล่าว หากถูกส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญจะมีผลกระทบต่อระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามที่รัฐสภาอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระสอง ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

ขณะที่ฝั่งผู้อภิปรายสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็น สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มองว่าควรให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อหน้าที่และอำนาจการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่ที่ประชุมรัฐสภาเปิดให้ลงมติว่าจะส่งญัตติเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ด้วยกระบวนการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไปจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ ผลปรากฏว่า มติเสียงข้างมาก 366 เสียง เห็นด้วยที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เห็นด้วย 316 เสียง และงดออกเสียง 15 เสียง ทำให้ที่ประชุมรัฐสภาส่งญัตติดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย

Back to top button