มติรัฐสภา คว่ำร่างแก้รธน. วาระ 3 เหตุเสียงโหวตไม่ถึงกึ่งหนึ่ง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 ที่ประชุมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 โดยวิธีขานชื่อรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 208 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 (ส.ว.ทั้งหมด) เสียง งดออกเสียง 94 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน 136 เสียง ส.ว. (เห็นชอบ) 2 เสียง

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กำหนดว่า การออกเสียงวาระสามต้องได้เสียงเห็นชอบจากวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง จากจำนวนทั้งหมด 250 เสียง แต่การออกเสียงดังกล่าวได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงมติครั้งนี้ ส.ส.หลายคนเลือกที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม โดยพรรคภูมิใจไทยวอล์กเอาต์ไม่ร่วมลงมติทำให้คะแนนไปอยู่กลุ่มไม่ประสงค์ลงคะแนน

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ แกนนำพรรคคนสำคัญ อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และนายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ลงมติเห็นชอบ ขณะที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ไม่ร่วมลงมติ

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ลงมติไม่ประสงค์ลงคะแนน ทั้งที่เป็นประธานวิปรัฐบาล และแถลงข่าวว่ามติพรรคพลังประชารัฐคือให้สมาชิกงดออกเสียง

ทั้งนี้ คาดว่าการที่ ส.ว. และ ส.ส. หลายคน ไม่ขานลงคะแนน เนื่องจากเกรงจะมีความผิด กรณีไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

Back to top button