สภาฯ เผยจนท.ติดโควิดแล้ว 5 ราย ผู้รับเหมา อีก 4 ขอประเมินสถานการณ์ ก่อนเปิดประชุมพ.ค.นี้

สภาฯ เผยจนท.ติดโควิดแล้ว 5 ราย ผู้รับเหมา อีก 4 ขอประเมินสถานการณ์ ก่อนเปิดประชุมพ.ค.นี้


นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรัฐสภาล่าสุดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 5 คน แยกเป็น บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คน คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิควิชาการ สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ซึ่งมาทำงานก่อนรู้ผลตรวจ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้เจ้าหน้าที่ 25 คน ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อแล้วพบว่าผลตรวจทั้งหมดเป็นลบ

ส่วนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุติสภา ติดเชื้อ 4 คน โดยผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นชาย ตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ร่วมประกอบอาหารในกิจกรรม Senate Food ซึ่งมีบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม และมีสื่อมวลชนประจำรัฐสภาร่วมทำข่าว โดยหลังจากทราบผลแล้ว สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 5 คน และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข โดยกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักกรรมาธิการ 2 ที่สามีเป็นผู้ติดเชื้อนั้นได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกแล้ว ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อ แต่ยังให้กักตัวดูอาการ ซึ่งแพทย์ได้นัดตรวจอีกครั้งในวันนี้

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กรณีที่มีพนักงานของ บมจ.ซิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภา จำนวน 4 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย 3 คนทำงานบริเวณชั้นล่าง ไม่มีการสัมผัสกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่วนอีก 1 คนทำงานที่ชั้น บี 1 ในห้องควบคุม CCTV มีการสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ซึ่งได้ส่งไปตรวจหาเชื้อแล้วผลออกมาเป็นลบ ไม่ติดเชื้อ จึงยืนยันได้ว่า รัฐสภายังคงปลอดภัย และปลอดเชื้อโควิด-19

สำหรับการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญในเดือน พ.ค.นั้นจะต้องพิจารณาสถานการณ์เป็นรายวันไป

Back to top button