“สมุทรปราการ” ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง 209 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 10 มิ.ย. เวลา 13.00 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 209 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่ 168 และนอกพื้นที่ 41 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 5 ราย รายที่ 1 เป็นชายไทย 48 ปี มีประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และมีโรคประจำตัว มะเร็งลำไส้

รายที่ 2 เป็น หญิงไทย 78 ปี มีประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และมีโรคประจำตัว ไขมันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตเรื้อรัง

รายที่ 3 ชายไทย 67 ปี มีประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง

รายที่ 4 หญิงไทย 48 ปี ที่อยู่ขณะป่วย จ.สกลนคร มีประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และมีโรคประจำตัว ไขมันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตเรื้อรัง

รายที่ 5 ชายไทย 55 ปี ที่อยู่ขณะป่วย กทม. มีประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตเรื้อรัง

ยอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ (ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) จำนวน 9,729 ราย  รักษาหายแล้ว 7,102 ราย กำลังรักษาอยู่ 2,520 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 107 ราย

Back to top button