LPN กำไร Q3  หด 74% หลังรายได้ขายลดลง 

LPN เปิดกำไรไตรมาส 3/64 ลดลง 74% เหลือ 26.46 ลบ. จากปีก่อนกำไร 102.53 ลบ. หลังรายได้ขายอสังหาฯลดลง ส่วนงวด 9 เดือน กำไร 270.31 ลบ. ลดลง 43% จากปีก่อนกำไร 472.94 ลบ. 


บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส3/2564 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลงเนื่องจากมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง โดยแบ่งเป็นรายได้โครงการอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัยลดลงร้อยละ 22.26 และร้อยละ 11.22 ตามลำดับ ในขณะรายได้จากธุรกิจให้เช่า และบริการ และรายได้ค่าบริหารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.39ส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายบริหารลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.83 และร้อยละ 3.18ตามลำดับ จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการดำเนินงาน

Back to top button