HSI Mar 21 ราคากดดันมากขึ้นจนหลุดแนวรับ ระวังแรงเทขายต่อเนื่อง!


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Mar 21) 5 มี.ค. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ เก็งกำไร Long Put

กรอบการเทรด 27,700 – 30,000 จุด

แนวต้าน 29,300 / 30,000 จุด

แนวรับ 28,000 / 27,700 จุด

Trailing Start 29,719 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – Mar 21) ราคากดดันมากขึ้นจนหลุดแนวรับ และกรอบ Uptrend Channel (แม้ว่าจะต้องติดตามว่าราคาจะตีกลับได้หรือไม่ในวันนี้ แต่ภาพให้แรงกระทำทางฝั่งขายกลับมาได้เปรียบ) ระมัดระวังแรงขายต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับย่อพักตัวอีกครั้ง โดยมีระยะการพักตัวแรกที่บริเวณ 27,700 จุด (ระยะ 1/3 ของระยะทางที่วิ่งขึ้นมา

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะ จนกว่าจะเห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นของแท่งราค

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: เก็งกำไร Long Put โดยใช้บริเวณ 29,300 / 30,000 จุด เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงแรก

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอราคาเกิดการรีบาวด์ และทุกครั้งที่ผ่านด่านต้านไม่ได้ และเกิดการวกตัวกลับให้ เก็งกำไร Long Put สามารถใช้ Trailing Start เป็นจุดอ้างอิงในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2103L 0.78 17.1 0.05
HSI28C2104B 0.24 20.3 0.02
HSI28C2104F 0.16 20.8 0.01

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2103A 0.28 19.8 0.02
HSI28P2104F 0.28 12.5 0.01
HSI28P2105L 0.23 10.4 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 4/03/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button