HSI May 21 กลยุทธ์ ถือ Put DW แนะเลือก Follow ตามทิศทางแนวโน้มหลัก


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – May 21) 13 .. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Put

กรอบการเทรด 26,370 – 28,870 จุด

แนวต้าน 28,100 จุด

แนวรับ 27,600 / 27,500 จุด

Trailing Start 28,525 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – May 21) แนวโน้มปัจจุบันกำลังจะเป็นขาลงชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหากหลุดทำ New Low ใหม่ ความผันผวนช่วงนี้ เป็นสิ่งที่เรากังวลมาโดยตลอด ยังคงต้องระมัดระวังความผันผวน เพราะรูปแบบราคายังสามารถพลิกกลับไปมาได้ (เช่น อาจจะเกิดการรีบาวด์สั้นๆ จากการที่ราคาย่อตัวลงมามาก) หากไม่ถนัดเทรดในสถานการณ์เช่นนี้ แนะนำให้เลือก Follow ตามทิศทางแนวโน้มหลัก แล้วถือ Position ไปจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะ

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: ถือ Long Put ต่อเนื่อง โดยใช้แนวต้าน หรือ Trailing Start เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอราคาย่อลง Breakout ทะลุแนวรับ แล้วเก็งกำไร Long Put โดยใช้แนวรับที่ถูก Breakout นั้นอ้างอิง เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง
  • รอราคารีบาวด์ขึ้น แล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวลง เก็งกำไร Long Put โดยใช้ แนวต้าน หรือ Trailing Start เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DWBidEff.Sensitivity
(Bullish view)(THB)gearing(x)
HSI28C2106A0.3322.10.03
HSI28C2105A0.2032.60.02
HSI28C2106B0.1724.70.02

 

Put DWBidEff.Sensitivity
(Bearish view)(THB)gearing(x)
HSI28P2105A0.7421.10.06
HSI28P2105B0.1928.70.02
HSI28P2106D0.1717.40.01
ข้อมูล ณ วันที่12/05/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button