สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KEX มูลค่าสูงสุด 935 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KEX 1 17,000,000 935,000 55
TISCO-F 1 121,200 11,226 92.62
ANAN 1 3,000,000 6,000 2
MAX
2 8,000,000 86 0.01

Back to top button