“ธรรมนัส” เล็งแจ้ง “ศอ.บต.” ระงับโครงการ “จะนะ” ชั่วคราว สั่งทบทวนใหม่ หลังขัดมติครม.

“ธรรมนัส” เล็งแจ้ง "ศอ.บต." ระงับโครงการ "จะนะ" ชั่วคราว สั่งทบทวนใหม่ หลังขัดมติครม.


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการดำเนินการของโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะได้ทำหนังสือไปถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ยุติโครงการชั่วคราว แล้วให้ทบทวนโครงการใหม่แล้วกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ ซึ่งตนเองจะทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีต่อไป เพื่อให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. โดยให้ ศอ.บต.และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ไปศึกษารายละเอียดร่วมกัน รวมถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน แต่ที่ผ่านมาทราบว่า ศอ.บต.ดำเนินการอยู่ฝ่ายเดียว โดยสภาพัฒน์ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ ครม.จึงต้องยุติโครงการไว้ก่อน และเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจ ในทางกลับกันกับจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการที่มีความชัดเจนมากขึ้น

Back to top button