“ธปท.” เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ก.พ. ปรับขึ้น 1.4 กระเตื้องเกือบทุกกลุ่ม เว้นยานยนต์

“ธปท.” เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ก.พ. ปรับขึ้น 1.4 กระเตื้องเกือบทุกกลุ่ม เว้นยานยนต์


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45.6 จากระดับ 44.2 ในเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตยกเว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ความเชื่อมั่นลดลงมากจากการผลิตและคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศที่ชะลอลง

สำหรับความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่การผลิตปรับดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร และด้านต้นทุนของกลุ่มขนส่งผู้โดยสารที่ปรับลดลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ที่ยังคงยืดเยื้อในหลายพื้นที่ กระทบต่อความต้องการสัญจรปกติและท่องเที่ยว อีกทั้งราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ต้นทุนในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ขณะที่ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.3 ตามความเชื่อมั่นของภาคการผลิตในด้านคำสั่งซื้อผลประกอบการและการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกธุรกิจ ยกเว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ดัชนีฯ ปรับลดลงมากและกลับมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จากทุกองค์ประกอบที่ปรับลดลง

สำหรับภาคที่มิใช่การผลิตแม้ผู้ประกอบการที่เห็นว่าภาวะธุรกิจจะปรับดีขึ้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่ดัชนีฯ ของเกือบทุกธุรกิจในภาคที่มิใช่การผลิตยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนความกังวลของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ว่าธุรกิจจะยังไม่ฟื้นตัว

Back to top button