สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 4 มี.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
QH-R 7,395,800 17,905,992 19.53%
INTUCH-R 1,543,600 85,283,425 17.74%
TTW-R 859,500 10,315,590 17.45%
TOP-R 1,920,800 117,561,450 14.57%
SCB-R 951,900 103,703,800 13.39%
BGRIM-R 1,194,300 57,315,450 12.96%
HMPRO-R 5,492,700 76,623,180 12.89%
ERW 1,576,000 6,327,040 12.76%
GULF-R 2,372,700 81,588,150 12.48%
KBANK-R 1,791,600 259,964,700 12.25%
PTTEP-R 1,250,800 142,370,700 11.31%
DELTA-R 216,100 80,562,400 10.19%
DTAC 529,800 16,669,600 9.55%
SUPER 22,893,600 21,436,272 9.15%
EGCO-R 261,400 46,669,300 9.02%
AOT-R 4,404,100 293,954,425 8.81%
DTAC-R 477,900 15,034,925 8.61%
GPSC-R 872,400 66,393,500 8.61%
TPIPP-R 524,200 2,296,210 8.61%
EASTW-R 95,600 908,525 8.31%
MINT-R 2,756,700 84,388,375 8.05%
CHG-R 3,018,800 7,922,140 7.96%
TVO-R 362,300 12,033,000 7.95%
TMB 49,935,900 56,970,072 7.78%
BCPG 238,300 3,534,690 7.67%
TU 1,757,600 25,278,000 7.59%
BKI 3,900 1,041,300 7.50%
TKN-R 1,204,300 12,182,210 7.38%
BH-R 279,100 36,646,650 7.17%
KCE-R 711,500 40,135,625 7.16%
CPN-R 867,400 48,279,225 7.14%
PTTGC 1,093,400 69,691,575 7.00%
EA-R 1,474,600 94,528,425 6.74%
PTTGC-R 1,004,800 63,954,425 6.43%
CENTEL 300,100 9,779,800 6.30%
BTS 2,775,800 26,242,560 6.26%
JAS 1,933,600 5,530,214 6.26%
PSH-R 152,800 2,007,270 6.18%
RATCH-R 419,700 21,183,675 6.09%
TTW 300,000 3,630,000 6.09%
COM7-R 2,472,000 143,888,275 5.94%
TASCO-R 1,154,900 23,345,620 5.86%
SCB 410,400 44,661,000 5.77%
PTL-R 91,800 2,103,430 5.74%
STA-R 1,962,000 92,866,550 5.53%
TCAP 329,900 11,546,500 5.47%
HANA-R 383,300 20,214,975 5.34%
CENTEL-R 253,000 8,204,900 5.31%
WHAUP 169,400 692,034 5.07%
EGATIF 110,400 1,324,800 5.03%
BBL 612,600 76,590,400 5.00%
TPIPP 293,200 1,286,038 4.82%
CPALL-R 4,485,100 292,273,075 4.73%
PTT 4,015,800 161,704,825 4.71%
MAJOR 101,500 2,101,730 4.69%
IVL 1,514,200 63,572,200 4.67%
ESSO-R 392,300 3,492,995 4.66%
CRC-R 1,358,500 49,386,975 4.55%
PTTEP 501,800 57,180,200 4.54%
SPRC 917,700 8,724,605 4.53%
ADVANC-R 198,200 33,486,950 4.47%
KTB 2,224,400 27,029,820 4.38%
BANPU 2,059,300 23,547,680 4.35%
KBANK 627,100 91,142,400 4.29%
BJC-R 256,000 9,748,400 4.27%
M-R 93,900 5,391,325 4.27%
GLOBAL-R 724,400 15,154,110 4.18%
BJC 249,800 9,530,325 4.17%
TOP 543,700 33,334,450 4.12%
OSP-R 538,700 19,382,575 4.07%
CPF 4,528,400 131,022,950 4.04%
BGRIM 368,200 17,682,350 3.99%
TRUE 3,127,200 10,345,702 3.82%
QH 1,444,200 3,501,976 3.81%
PTT-R 3,213,600 129,347,400 3.77%
EPG 769,700 7,509,410 3.76%
CHG 1,411,800 3,703,716 3.72%
KKP 148,200 8,858,075 3.70%
MINT 1,258,300 38,478,475 3.67%
PLANB-R 621,400 4,517,145 3.59%
TPIPL-R 119,100 200,717 3.55%
LH-R 2,337,600 18,702,055 3.54%
BANPU-R 1,670,900 18,948,940 3.53%
BCH-R 466,500 6,719,530 3.53%
CPALL 3,316,800 215,525,700 3.50%
BDMS-R 4,249,000 91,617,580 3.49%
SAWAD-R 1,236,300 93,726,025 3.47%
BCPG-R 107,600 1,597,210 3.46%
TU-R 798,700 11,452,600 3.45%
SUPER-R 8,607,800 8,060,332 3.44%
KKP-R 137,000 8,185,125 3.42%
GUNKUL-R 2,113,200 5,959,224 3.40%
HMPRO 1,449,100 20,252,070 3.40%
VNT 100,000 3,625,000 3.36%
GLOBAL 579,100 12,097,420 3.34%
KTB-R 1,686,300 20,440,990 3.32%
JAS-R 1,010,300 2,889,454 3.27%
EA 704,400 45,273,600 3.22%
SAWAD 1,147,600 86,477,475 3.22%
STANLY-R 500 89,250 3.21%
ESSO 266,200 2,369,180 3.16%
EGCO 89,700 15,975,750 3.10%
AOT 1,526,400 102,091,975 3.05%
CBG-R 158,400 22,474,650 2.97%
SPCG-R 48,100 962,000 2.97%
LH 1,955,600 15,730,095 2.96%
INTUCH 253,800 14,022,450 2.92%
STGT 580,100 22,893,950 2.89%
STGT-R 578,100 22,834,950 2.88%
AMATA 715,200 13,389,930 2.86%
WHA-R 1,923,100 6,293,142 2.84%
SCC 58,200 21,640,200 2.82%
SPALI 227,500 4,572,750 2.79%
THANI-R 1,213,900 4,949,664 2.79%
TVO 127,100 4,237,850 2.79%
CPN 336,400 18,644,525 2.77%
GPSC 272,600 20,765,250 2.69%
RATCH 184,200 9,325,225 2.67%
IRPC 4,725,400 16,356,142 2.65%
DOHOME 389,300 7,760,290 2.48%
TISCO 162,800 15,658,500 2.45%
ORI 445,800 3,250,215 2.38%
RS-R 254,600 6,555,950 2.38%
S-R 892,200 1,605,616 2.35%
IVL-R 759,500 31,854,025 2.34%
VGI 979,600 6,852,910 2.24%
GUNKUL 1,390,200 3,966,840 2.23%
SF-R 31,400 164,850 2.22%
MBK 315,300 4,536,560 2.21%
BLAND-R 383,100 413,349 2.17%
HANA 154,100 8,160,000 2.15%
BAM 845,400 18,339,550 2.14%
OSP 282,700 10,146,050 2.13%
BH 80,900 10,733,400 2.08%
EPG-R 426,000 4,135,085 2.08%
AP 757,400 5,668,510 2.06%
COM7 845,400 49,862,550 2.03%
M 44,000 2,510,700 2.00%
SCGP 556,000 26,281,950 2.00%
BEM-R 3,358,000 28,569,740 1.99%
GFPT 70,900 851,210 1.98%
THANI 856,600 3,496,186 1.97%
CKP 628,600 2,728,502 1.87%
BPP-R 423,700 8,157,500 1.84%
GULF 350,000 11,987,500 1.84%
AWC 837,300 4,228,375 1.80%
OR 1,420,000 41,890,000 1.79%
MTC 810,000 55,778,250 1.78%
ADVANC 77,100 13,000,550 1.74%
WHA 1,173,600 3,873,920 1.73%
PLANB 294,700 2,172,875 1.70%
BEM 2,845,500 24,281,565 1.69%
MEGA 89,000 3,482,000 1.69%
BCP-R 118,800 3,308,650 1.65%
UTP-R 37,400 675,730 1.61%
MTC-R 729,800 50,424,075 1.60%
BDMS 1,931,600 41,340,260 1.59%
AMATA-R 392,300 7,381,590 1.57%
SPRC-R 317,800 3,027,380 1.57%
SGP 45,000 493,500 1.54%
BBL-R 182,900 22,794,550 1.49%
KTC-R 229,300 15,700,450 1.48%
MEGA-R 74,100 2,848,650 1.41%
KCE 137,100 7,733,750 1.38%
SIRI 832,000 719,680 1.38%
CPF-R 1,538,000 44,798,075 1.37%
CK-R 398,000 6,473,200 1.35%
CRC 404,400 14,606,150 1.35%
S 500,000 920,000 1.32%
BCP 92,700 2,595,525 1.29%
PRM 271,100 2,093,685 1.25%
KTC 186,700 12,793,800 1.21%
AWC-R 553,200 2,793,660 1.19%
JMT 100,000 4,425,000 1.19%
JMT-R 98,700 4,355,550 1.18%
MBK-R 162,100 2,393,910 1.14%
MAJOR-R 24,200 501,540 1.12%
ORI-R 206,900 1,518,145 1.11%
SSP-R 76,500 1,280,760 1.11%
TISCO-R 72,700 6,991,200 1.10%
BTS-R 482,500 4,558,925 1.09%
SCCC 4,500 706,800 1.07%
JMART 122,100 3,644,975 1.02%
BPP 231,000 4,419,570 1.00%
BEAUTY 1,000,000 1,830,000 0.97%
SHR 67,000 205,578 0.96%
PTG 957,300 20,262,100 0.94%
THG-R 2,400 62,350 0.89%
SCC-R 17,900 6,640,900 0.87%
TASCO 170,100 3,436,830 0.86%
JMART-R 101,000 2,997,225 0.85%
OR-R 671,100 19,797,450 0.84%
DELTA 17,700 6,676,800 0.83%
BCH 108,000 1,564,800 0.82%
CK 218,700 3,540,750 0.74%
AAV-R 1,245,600 3,467,822 0.73%
THCOM 88,500 814,755 0.71%
SGP-R 20,400 224,400 0.70%
GFPT-R 21,800 261,600 0.61%
BLA-R 74,800 2,000,900 0.60%
ICHI 255,600 3,545,200 0.57%
TQM-R 4,900 586,400 0.57%
RCL 105,400 2,563,050 0.55%
ASP 200,000 520,000 0.54%
RS 56,400 1,452,300 0.53%
BAM-R 206,500 4,440,350 0.52%
STEC 318,400 4,087,830 0.52%
BLA 57,000 1,551,525 0.46%
SAT 27,300 507,780 0.45%
ACE-R 241,300 885,352 0.43%
ASK 17,500 353,500 0.42%
TMB-R 2,697,700 3,085,431 0.42%
AAV 687,200 1,937,904 0.40%
IRPC-R 702,300 2,458,050 0.39%
TQM 2,900 347,800 0.34%
AP-R 122,100 927,960 0.33%
PRM-R 64,300 496,795 0.30%
PSH 7,400 97,580 0.30%
SIRI-R 181,100 155,746 0.30%
BLAND 51,300 55,404 0.29%
AEONTS-R 7,700 1,585,200 0.27%
TTA 194,600 1,486,250 0.27%
DOHOME-R 34,800 668,160 0.22%
STEC-R 130,100 1,714,060 0.21%
DCC-R 56,100 131,094 0.20%
CKP-R 58,900 259,174 0.18%
SCGP-R 46,800 2,234,700 0.17%
STA 56,000 2,643,250 0.16%
SYNEX 117,000 2,939,150 0.16%
PTG-R 143,900 3,043,840 0.14%
SCCC-R 300 46,650 0.07%
AU 10,000 114,000 0.06%
SPALI-R 3,700 74,000 0.05%
CBG 2,000 284,000 0.04%
UNIQ 2,300 10,312 0.03%
AEONTS 400 82,400 0.01%
ITD-R 7,800 8,870 0.01%
TFG-R 100 510 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button