สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TRUE มูลค่าสูงสุด 39.60 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TRUE <XD>
2 12,000,000 39,600 3.3
SUPER 1 28,000,000 26,600 0.95
SPVI 1 2,000,000 9,000 4.5

Back to top button