สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 23 มี.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
INTUCH-R 1,051,800 59,188,550 20.83%
TOP-R 1,100,300 67,396,200 17.72%
EA-R 2,229,300 131,095,400 14.72%
CRC-R 1,187,200 43,882,325 14.12%
DTAC-R 610,900 20,009,225 13.89%
TPIPL-R 1,266,900 2,238,377 13.39%
PTT 4,809,100 193,744,950 13.36%
MTC-R 737,300 51,328,125 13.10%
TTW-R 597,100 7,021,450 12.54%
JAS-R 3,424,000 9,868,286 12.53%
KKP-R 297,500 18,130,575 12.29%
BEM-R 6,937,500 60,505,590 12.28%
EGCO-R 416,400 77,833,400 12.28%
STA-R 1,717,900 79,495,425 12.14%
GULF 1,342,300 44,942,550 11.40%
HANA-R 1,292,400 71,416,600 11.07%
SCB-R 757,000 83,250,100 10.49%
BGRIM 1,278,300 59,344,950 10.46%
TCAP-R 575,600 20,948,125 10.46%
KBANK-R 1,536,300 222,998,700 10.14%
PTTGC-R 1,324,500 85,292,325 9.78%
SPRC-R 1,853,100 17,198,650 9.73%
HMPRO-R 1,414,500 20,813,950 9.56%
BCPG 545,600 8,189,640 9.50%
BDMS-R 2,027,900 43,385,770 9.44%
RATCH 1,315,200 68,508,500 9.15%
TU-R 2,655,900 38,053,320 9.13%
JAS 2,485,700 7,180,826 9.10%
QH-R 2,212,300 5,517,328 8.99%
TOP 558,400 34,206,875 8.99%
BA-R 226,800 1,873,550 8.90%
GPSC-R 999,200 74,817,750 8.90%
COM7-R 865,900 52,587,825 8.88%
IVL 2,086,100 93,059,450 8.82%
TCAP 478,100 17,450,650 8.68%
TPIPP-R 743,500 3,197,050 8.68%
MAJOR-R 232,900 4,882,820 8.62%
CPALL 2,171,800 146,625,350 8.56%
LH-R 6,703,200 57,482,185 8.53%
ADVANC-R 357,100 60,889,350 8.20%
WHA-R 6,060,100 21,819,422 8.19%
PLANB-R 1,494,000 10,480,105 8.09%
RATCH-R 1,156,800 60,173,800 8.05%
CPF 5,800,600 171,888,675 7.99%
BH-R 76,400 10,321,700 7.92%
PTTEP 643,100 73,405,450 7.88%
SAWAD-R 1,306,400 109,647,225 7.84%
DELTA-R 209,700 61,917,000 7.83%
AOT-R 818,100 54,873,600 7.69%
HMPRO 1,127,700 16,689,630 7.62%
BAM-R 2,110,300 46,163,270 7.28%
THG-R 82,800 2,056,600 7.24%
SCCC-R 12,900 2,125,500 7.09%
TRUE 5,401,200 17,728,978 6.93%
KCE-R 423,200 23,429,550 6.90%
EPG-R 1,467,100 13,862,525 6.82%
ADVANC 295,500 50,439,800 6.79%
PTTGC 913,100 58,777,325 6.74%
GLOBAL-R 728,000 15,302,640 6.65%
TFG-R 518,300 2,831,650 6.59%
TU 1,786,600 25,674,620 6.14%
BCH-R 655,600 9,921,450 6.09%
SGP 106,300 1,243,710 6.03%
BTS 2,042,100 19,106,870 5.95%
MTC 332,400 23,149,950 5.90%
TQM 70,800 8,965,500 5.85%
PSH-R 49,800 630,290 5.82%
PTL-R 54,000 1,236,910 5.62%
BEM 3,128,200 27,323,175 5.54%
KBANK 831,100 120,640,900 5.49%
OSP-R 516,700 17,834,175 5.34%
MINT 1,196,200 38,623,500 5.29%
IRPC 11,714,200 44,515,246 5.23%
DCC-R 1,642,500 4,077,558 5.15%
TKN-R 265,100 2,610,715 5.14%
BDMS 1,091,700 23,408,060 5.08%
MINT-R 1,129,000 36,445,175 4.99%
QH 1,227,500 3,050,308 4.99%
SGP-R 86,600 1,013,150 4.91%
CENTEL 289,500 9,985,850 4.78%
BAY-R 53,900 2,030,700 4.61%
GLOBAL 498,000 10,477,300 4.55%
BLAND-R 1,258,100 1,430,857 4.49%
INTUCH 221,700 12,475,900 4.39%
AP-R 646,300 5,292,395 4.30%
SAT-R 107,100 1,985,890 4.28%
BCH 460,100 6,966,460 4.27%
GPSC 470,800 35,288,550 4.19%
BCP 111,500 2,960,550 4.16%
CPN-R 525,000 29,509,850 4.07%
TPIPP 348,000 1,496,400 4.06%
BCP-R 106,900 2,845,250 3.99%
CPALL-R 1,005,900 67,809,000 3.96%
SCB 278,000 30,546,000 3.85%
IVL-R 904,100 40,342,850 3.82%
STGT-R 474,300 19,078,100 3.79%
OR 5,399,200 174,950,450 3.77%
CPN 480,300 26,931,925 3.72%
BGRIM-R 453,900 20,979,100 3.71%
EGCO 126,000 23,644,900 3.71%
KSL-R 536,700 1,765,230 3.68%
KCE 221,600 12,253,175 3.61%
BH 34,700 4,695,050 3.60%
OSP 348,000 12,093,000 3.59%
GFPT-R 141,100 1,707,310 3.45%
AWC-R 813,500 4,229,160 3.44%
BTS-R 1,177,700 11,011,495 3.43%
CHG-R 1,952,700 5,716,970 3.42%
GUNKUL-R 10,304,000 38,375,744 3.42%
DTAC 148,600 4,903,800 3.38%
WHA 2,492,500 9,051,912 3.37%
LH 2,617,900 22,400,215 3.33%
TISCO 196,400 19,019,700 3.33%
SPRC 593,800 5,503,080 3.12%
AWC 734,400 3,823,935 3.10%
BANPU-R 6,088,900 73,597,720 3.10%
COM7 302,500 18,326,050 3.10%
THANI-R 1,131,600 4,941,832 3.10%
BJC-R 204,400 7,480,825 3.08%
TRUE-R 2,390,000 7,823,854 3.07%
MEGA-R 106,500 3,818,350 3.06%
AMATA-R 585,200 11,325,840 3.02%
CK-R 776,100 13,856,610 3.01%
CCET 40,000 93,800 2.98%
AOT 314,400 21,065,500 2.95%
OR-R 4,175,100 135,099,725 2.91%
CBG 79,800 10,727,600 2.89%
KKP 69,600 4,231,000 2.88%
GFPT 117,100 1,423,760 2.87%
TTW 136,600 1,611,880 2.87%
THANI 1,040,600 4,562,394 2.85%
WHAUP 229,500 1,032,552 2.85%
SPALI-R 156,800 3,340,710 2.76%
KTC-R 221,300 17,020,175 2.67%
TASCO 158,800 3,191,910 2.64%
PLANB 484,200 3,398,915 2.62%
SPALI 146,800 3,127,240 2.58%
TMB 14,013,700 17,225,074 2.52%
AAV-R 750,500 2,071,816 2.50%
ESSO 446,200 3,764,035 2.47%
TISCO-R 144,400 13,998,850 2.45%
STGT 305,500 12,233,250 2.44%
TVO 58,900 1,884,800 2.41%
BJC 159,200 5,842,400 2.40%
MAJOR 64,400 1,363,270 2.38%
PSH 20,400 259,080 2.38%
BBL 198,900 25,145,350 2.29%
GUNKUL 6,890,600 25,801,794 2.29%
BPP 213,300 4,126,450 2.24%
S-R 323,700 666,692 2.15%
TASCO-R 129,300 2,598,870 2.15%
CPF-R 1,554,000 46,312,025 2.14%
AMATA 398,200 7,745,910 2.06%
STEC-R 1,002,400 15,580,510 2.05%
SCC-R 106,200 40,538,600 1.94%
TTA 3,235,000 45,698,100 1.91%
EA 285,700 16,843,375 1.89%
MEGA 65,700 2,368,475 1.89%
BAM 543,700 11,989,520 1.88%
AP 272,100 2,256,360 1.81%
CK 463,500 8,308,710 1.80%
KTC 149,200 11,523,200 1.80%
EPG 383,300 3,650,695 1.78%
VGI-R 730,100 5,013,475 1.76%
STEC 843,500 12,883,200 1.72%
CKP 535,000 2,691,229 1.70%
STA 225,500 10,485,575 1.59%
MBK-R 36,400 548,570 1.46%
RS 88,100 2,246,550 1.46%
TQM-R 17,700 2,239,250 1.46%
BANPU 2,853,600 35,023,470 1.45%
DELTA 37,800 11,273,100 1.41%
ORI 152,300 1,251,015 1.41%
BLA 17,800 468,275 1.38%
PTTEP-R 112,900 12,922,250 1.38%
CBG-R 35,800 4,815,250 1.30%
SAWAD 217,000 18,151,825 1.30%
SSP 97,700 1,474,760 1.29%
SCC 68,400 26,162,300 1.25%
CHG 682,500 2,011,100 1.19%
ESSO-R 195,600 1,645,770 1.08%
DOHOME 47,500 899,900 1.06%
SUPER 7,587,000 7,613,500 1.03%
CKP-R 313,100 1,567,600 1.00%
BPP-R 94,200 1,805,480 0.99%
NOBLE 78,000 662,330 0.97%
ICHI 254,300 3,732,200 0.94%
BAFS-R 3,400 93,500 0.86%
BBL-R 74,300 9,250,350 0.85%
BLA-R 10,900 288,450 0.84%
RCL 150,000 3,768,750 0.81%
PRM 1,508,000 12,823,000 0.79%
CENTEL-R 47,500 1,633,550 0.78%
JMT-R 283,000 13,132,350 0.76%
JMART 446,100 18,787,650 0.75%
SIRI 443,900 395,071 0.74%
HANA 83,200 4,633,400 0.71%
SCGP 315,200 14,386,750 0.70%
M 17,300 978,550 0.69%
STANLY-R 100 18,300 0.69%
SUPER-R 4,618,400 4,654,584 0.63%
VGI 252,600 1,735,920 0.61%
JMT 220,000 10,580,000 0.59%
BEC 110,400 1,050,050 0.58%
AAV 164,300 456,754 0.55%
IRPC-R 1,188,600 4,471,780 0.53%
ITD 1,617,600 2,118,859 0.51%
CRC 42,000 1,543,575 0.50%
PLAT-R 4,800 15,128 0.45%
RS-R 26,400 666,600 0.44%
PRM-R 829,100 7,081,960 0.43%
PTT-R 156,300 6,291,075 0.43%
TTA-R 707,500 9,670,310 0.42%
BCPG-R 22,500 337,520 0.39%
RBF-R 41,500 748,310 0.33%
AEONTS 20,000 4,353,200 0.32%
GULF-R 31,100 1,034,075 0.26%
JMART-R 133,600 5,764,700 0.22%
ICHI-R 50,000 733,430 0.19%
SSP-R 13,900 207,260 0.18%
TVO-R 4,300 137,600 0.18%
AEONTS-R 10,800 2,286,800 0.17%
BEC-R 28,900 275,995 0.15%
DOHOME-R 6,000 114,000 0.13%
SYNEX 25,000 605,000 0.13%
SPCG-R 3,100 60,220 0.12%
LPN 10,000 51,500 0.05%
EASTW-R 600 5,910 0.04%
SCGP-R 11,600 543,600 0.03%
SPA-R 1,600 13,470 0.02%
TMB-R 100,800 123,984 0.02%
ORI-R 1,400 11,410 0.01%
UNIQ 1,800 9,249 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button