สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 พ.ค.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AU 894,000 9,332,300 55.79%
GFPT-R 563,000 6,361,090 23.66%
BH-R 300,500 39,405,150 21.32%
CHG-R 5,760,500 18,260,646 20.70%
KKP-R 718,700 40,670,875 18.56%
PSH-R 413,900 5,244,880 17.30%
EGCO-R 226,300 39,770,250 16.78%
HANA-R 2,237,000 124,009,925 16.11%
BCH-R 2,560,700 47,222,600 16.04%
MBK-R 226,200 3,055,620 15.58%
RJH 77,700 2,320,750 15.48%
THANI-R 4,024,400 17,343,774 15.02%
CPN-R 1,202,000 62,114,325 14.65%
CENTEL 300,000 9,261,225 14.36%
SPRC 6,392,200 60,291,315 14.32%
RS-R 1,019,700 24,989,210 14.00%
STA-R 2,477,400 116,849,425 13.98%
MAJOR-R 175,700 3,334,120 13.89%
GFPT 317,800 3,591,140 13.36%
PRM-R 1,762,100 13,683,000 13.05%
SPCG-R 86,500 1,642,860 12.98%
SCC 672,700 312,252,400 12.88%
CRC-R 1,041,600 36,268,625 12.87%
BDMS-R 2,870,900 62,469,370 12.60%
TKN-R 467,600 4,329,595 12.42%
SIRI 9,602,700 9,714,977 12.31%
OSP-R 670,900 23,282,725 11.94%
BEM-R 3,912,500 30,908,495 11.83%
GULF-R 1,759,000 59,818,150 11.80%
MINT-R 1,940,200 56,696,000 11.80%
QH 12,529,900 29,243,762 11.61%
CBG 680,900 76,328,900 11.46%
CK-R 665,500 11,053,330 11.37%
TOP-R 927,200 55,199,275 11.14%
BLAND-R 1,578,300 1,709,742 11.07%
PTT 4,691,400 188,734,525 10.86%
WHA-R 5,845,700 19,178,784 10.72%
EA-R 1,082,700 65,766,600 10.50%
TVO-R 325,200 11,307,750 10.34%
PTG-R 1,026,900 20,454,970 10.13%
BCP-R 425,700 10,788,225 10.12%
CPALL-R 3,187,600 198,737,650 9.85%
BTS 3,287,800 29,180,810 9.60%
BJC-R 334,300 11,879,125 9.52%
GLOBAL 1,000,100 23,390,440 9.41%
TRUE-R 4,336,900 14,055,938 9.31%
AOT-R 1,139,200 69,737,250 8.81%
STEC-R 797,300 11,340,630 8.81%
SGP-R 656,100 7,782,810 8.67%
COM7-R 1,822,300 136,817,350 8.50%
BAFS-R 14,200 358,550 8.47%
MTC-R 927,300 58,550,550 8.18%
SCB-R 649,700 65,829,000 8.18%
BDMS 1,853,800 40,324,600 8.14%
CPN 667,700 34,580,900 8.14%
SIRI-R 6,342,600 6,406,026 8.13%
KTB-R 1,100,000 12,341,220 8.11%
OSP 431,600 14,960,225 7.68%
BCPG 169,800 2,395,440 7.62%
GPSC 788,700 56,902,650 7.59%
AWC-R 3,463,600 16,568,240 7.48%
DTAC 491,900 15,691,050 7.47%
LH-R 6,324,500 51,011,520 7.45%
ORI-R 782,100 7,117,720 7.11%
BTS-R 2,426,400 21,524,980 7.09%
ESSO-R 2,022,500 17,333,475 7.01%
BJC 245,600 8,730,950 6.99%
TPIPL-R 4,587,100 10,014,526 6.97%
TVO 218,400 7,619,125 6.94%
TRUE 3,228,300 10,431,068 6.93%
PTTEP 655,500 78,515,400 6.91%
TCAP 557,100 19,186,800 6.85%
KCE-R 1,027,800 62,162,825 6.81%
BBL 435,600 51,623,500 6.79%
EPG-R 377,200 4,551,400 6.66%
KTC-R 823,400 60,313,675 6.53%
TCAP-R 527,100 18,076,150 6.48%
GULF 957,700 32,588,650 6.43%
CPF 1,811,900 52,545,100 6.23%
TOP 505,100 29,979,375 6.07%
PLANB-R 468,400 2,918,165 6.04%
STEC 546,300 7,763,180 6.04%
QH-R 6,500,800 15,046,322 6.02%
WHAUP 734,900 3,476,676 5.96%
PTTEP-R 563,300 67,590,200 5.94%
CPALL 1,899,800 118,419,050 5.87%
GPSC-R 609,800 44,067,075 5.86%
MBK 84,300 1,141,220 5.81%
AMATA-R 942,900 16,382,870 5.75%
BPP-R 259,200 4,692,770 5.67%
SABINA 89,300 1,859,770 5.60%
EGCO 75,100 13,173,850 5.57%
BBL-R 354,400 41,993,500 5.52%
THANI 1,467,700 6,347,882 5.48%
SUPER 8,000,000 7,680,000 5.45%
KSL-R 2,975,500 13,861,992 5.43%
AP 1,168,700 10,111,065 5.39%
SAWAD-R 676,500 55,486,325 5.32%
TMB 10,000,000 11,600,000 5.29%
ADVANC 180,600 30,707,200 5.28%
SPALI-R 322,700 6,536,150 5.24%
DELTA-R 549,200 218,300,800 5.21%
STANLY-R 1,500 270,350 5.19%
RBF-R 294,300 5,601,100 5.16%
MINT 846,300 24,909,125 5.15%
SUPER-R 7,520,500 7,244,970 5.13%
PLANB 393,700 2,454,185 5.08%
BGRIM 262,700 11,126,000 5.07%
TTW-R 154,300 1,774,450 4.92%
ICHI-R 155,800 2,034,720 4.85%
CENTEL-R 99,600 3,075,175 4.77%
TISCO-R 414,600 37,024,550 4.73%
BPP 212,200 3,831,700 4.64%
BEM 1,520,100 12,008,610 4.60%
SCC-R 239,900 111,591,400 4.59%
IVL 2,081,300 102,590,400 4.54%
TMB-R 8,570,100 9,912,119 4.53%
HMPRO 703,800 9,933,260 4.49%
PTT-R 1,922,100 77,166,800 4.45%
BH 61,900 8,123,000 4.39%
BCP 184,100 4,671,325 4.38%
IRPC 14,673,300 61,467,138 4.37%
MEGA 152,100 5,248,700 4.35%
CRC 350,400 12,173,775 4.33%
KBANK 1,329,700 167,227,650 4.16%
MEGA-R 143,200 4,976,200 4.10%
CHG 1,137,400 3,583,508 4.09%
SINGER 191,700 8,043,900 4.06%
TISCO 350,900 31,350,675 4.00%
WHA 2,151,900 7,078,458 3.95%
BA-R 29,300 212,340 3.77%
VGI-R 556,300 3,476,875 3.77%
MAJOR 46,900 889,050 3.71%
SCB 293,800 29,765,400 3.70%
ITD 1,713,500 3,087,868 3.67%
JAS-R 506,400 1,435,060 3.67%
BAM 531,600 10,654,980 3.64%
BAM-R 517,200 10,350,680 3.54%
LH 2,979,800 24,078,625 3.51%
PTTGC-R 1,872,900 129,510,625 3.51%
STGT 382,800 17,321,700 3.51%
KTC 441,000 32,377,525 3.50%
TASCO 752,800 15,440,370 3.50%
SPALI 212,300 4,332,690 3.45%
SF-R 369,500 2,547,025 3.44%
AEONTS-R 53,800 11,673,400 3.42%
TQM-R 28,700 3,435,150 3.39%
KCE 490,500 29,732,700 3.25%
KKP 123,000 6,989,150 3.18%
CBG-R 188,300 21,012,100 3.17%
BANPU 2,449,800 31,197,980 3.14%
RS 228,800 5,617,960 3.14%
TU-R 370,400 5,610,600 3.14%
RATCH-R 107,900 5,431,625 3.11%
KTB 419,500 4,698,880 3.09%
BLAND 438,400 476,205 3.07%
STGT-R 317,200 14,353,300 2.91%
VIBHA 1,146,000 2,383,680 2.83%
STA 495,300 23,438,675 2.80%
S-R 3,241,800 7,276,748 2.79%
AWC 1,273,300 6,083,530 2.75%
UNIQ 63,600 404,830 2.73%
ROJNA 403,300 2,961,755 2.67%
SC-R 159,600 491,568 2.65%
AOT 327,000 20,014,100 2.53%
GLOBAL-R 266,900 6,178,650 2.51%
PTG 252,100 5,057,060 2.49%
SCGP 253,400 14,148,225 2.49%
MTC 280,000 17,669,150 2.47%
THG-R 8,900 222,500 2.47%
JMT-R 292,300 13,118,400 2.38%
DCC-R 2,054,200 6,532,038 2.35%
CPF-R 664,500 19,179,800 2.29%
KBANK-R 712,900 89,420,750 2.23%
JAS 300,000 852,000 2.18%
M-R 22,400 1,153,375 2.17%
ICHI 69,500 910,450 2.16%
RATCH 73,800 3,708,450 2.13%
PRM 278,500 2,172,300 2.06%
TU 243,300 3,698,160 2.06%
PTL 238,600 7,151,725 2.01%
AMATA 325,500 5,632,150 1.99%
BANPU-R 1,552,900 19,721,830 1.99%
VGI 294,100 1,836,110 1.99%
AP-R 429,100 3,711,715 1.98%
DOHOME-R 70,800 1,806,100 1.98%
BGRIM-R 101,000 4,292,150 1.95%
HTC 6,000 225,000 1.94%
SPRC-R 861,700 8,204,380 1.93%
TPIPP 1,232,500 5,642,188 1.87%
EASTW-R 21,900 216,745 1.86%
JMT 216,300 9,643,575 1.76%
BLA-R 50,000 1,275,000 1.74%
TASCO-R 360,100 7,417,990 1.68%
IVL-R 757,400 37,124,375 1.65%
OR 400,000 11,900,000 1.64%
PTTGC 852,400 58,416,600 1.60%
SAWAD 199,700 16,413,625 1.57%
UTP-R 37,000 846,130 1.51%
GUNKUL-R 928,200 3,696,624 1.49%
INTUCH-R 101,000 6,457,675 1.44%
SPCG 9,600 182,400 1.44%
SSP 45,900 671,450 1.43%
INTUCH 99,000 6,336,000 1.42%
HANA 194,100 10,775,600 1.40%
GUNKUL 862,500 3,442,078 1.39%
PSL 500,000 8,723,700 1.38%
PSL-R 500,000 8,659,400 1.38%
TQM 10,800 1,293,400 1.27%
SPA-R 9,700 75,025 1.24%
ESSO 331,500 2,850,900 1.15%
ORI 126,300 1,150,835 1.15%
PSH 26,900 344,320 1.12%
THCOM 166,800 1,672,400 1.12%
OR-R 271,000 8,062,250 1.11%
SGP 83,700 1,021,140 1.11%
COM7 235,700 18,042,825 1.10%
AJ 150,000 4,106,250 1.05%
MCS 58,500 848,680 0.94%
AAV-R 214,400 531,914 0.93%
DCC 813,000 2,560,232 0.93%
RBF 52,400 986,200 0.92%
UTP 22,500 516,530 0.92%
SCCC 1,800 314,000 0.89%
LPN 108,200 562,640 0.88%
PLAT-R 6,200 18,760 0.87%
ACE-R 520,000 1,926,400 0.86%
EA 86,800 5,270,575 0.84%
PTL-R 91,600 2,732,500 0.77%
TIP 11,200 341,600 0.76%
WHAUP-R 93,000 438,960 0.75%
CKP-R 1,523,400 7,518,347 0.74%
CK 41,900 698,330 0.72%
MC-R 8,100 89,910 0.72%
SABINA-R 10,900 225,820 0.68%
SCGP-R 64,800 3,615,025 0.64%
TTCL 45,100 264,395 0.63%
RCL 100,500 4,168,500 0.60%
BGC 8,400 81,675 0.58%
CKP 1,191,000 5,843,186 0.58%
DOHOME 18,500 473,925 0.52%
JMART-R 49,800 2,006,950 0.50%
DELTA 49,100 19,303,500 0.47%
ADVANC-R 15,300 2,609,400 0.45%
SHR 137,400 422,268 0.43%
CCET 112,800 380,272 0.42%
ERW-R 171,400 814,380 0.41%
SAT-R 14,300 275,990 0.40%
BLA 10,600 275,600 0.37%
U-R 98,400 79,704 0.37%
SKE 100,000 98,000 0.36%
JMART 35,200 1,418,100 0.35%
BCPG-R 7,100 99,800 0.32%
JKN 15,000 159,000 0.31%
ASP 200,000 736,000 0.28%
ERW 107,900 501,728 0.26%
BAY-R 12,000 454,500 0.22%
ITD-R 99,900 178,610 0.21%
TPIPL 105,900 232,980 0.16%
S 136,200 300,800 0.12%
STARK 76,300 340,298 0.12%
EPG 6,000 72,450 0.11%
SYNEX 3,500 103,700 0.08%
TFG-R 700 3,605 0.06%
SCCC-R 100 17,500 0.05%
SIS 3,200 122,400 0.05%
LHFG-R 1,100 1,265 0.04%
ACE 19,200 71,232 0.03%
VIBHA-R 500 1,060 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button