STI จัดกิจกรรม “ต่อ เติม สุข” ปี 2562


นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นำทีมคณะผู้บริหาร วิศวกร และสถาปนิก ตลอดจนพนักงานบริษัทฯ ร่วมระดมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ต่อ เติม สุข” ปี 2562 เพื่อน้องๆ สร้างโรงเพาะเห็ด เพื่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน พร้อมมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านวังปลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่ม STI มีความตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ด้วยการผลักดันให้องค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นนำวิชาชีพที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ มาสร้างสรรค์โครงการเพื่อตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ สำหรับโครงการ “ต่อ เติม สุข” ปี 2562 ในครั้งนี้ จึงนับเป็นโครงการนำร่องที่สะท้อนเจตนารมณ์ และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์สู่ความยั่งยืนต่อไป

Back to top button