MAJOR จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563


บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR นำโดยผู้บริหาร พนักงานในเครือ MAJOR และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 มอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในสภาวะการขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง เกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ทั้งนี้ MAJOR ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการร่วมมือจัดหาเพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยมาตลอด ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 16 ปี ที่ได้ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง เพื่อร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย บรรลุเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิตให้ได้ 730,000 ยูนิตต่อปี

สำหรับการบริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 นี้ มีผู้บริหาร พนักงานในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวม 118 ท่าน ณ ห้อง M Passion ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

Back to top button