CPALL จับมือตลาดหลักทรัพย์ mai ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการ SME

CPALL จับมือตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหลักสูตร “การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน” (Sustainable Partnership Development Program)


เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหลักสูตร “การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน” (Sustainable Partnership Development Program) เพื่อสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้ประกอบการ SMEs สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการ 30 ราย เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 13-14 ส.ค. ที่ผ่าน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

Back to top button