CPL บริจาครองเท้าเซฟตี้ “ค่ายเยาวชนเชียงดาว”


บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety Product) ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” (Pangolin) ร่วมบริจาครองเท้าเซฟตี้ให้ค่ายเยาวชนเชียงดาว เพื่อส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และชาวบ้านในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใช้สวมใส่ในการทำแนวกันไฟ รวมถึงการดับไฟป่า ในโครงการ “แพงโกลินรวมพลังความปลอดภัยสู้ไฟป่า” เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button