BIZ ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดซื้อเครื่องมือแพทย์


ฐิติ สิหนาทกถากุล ประธานบริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และ สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ถ่ายภาพร่วมกันใน “พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายเครื่องมือแพทย์” เครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาคพลังงานสูง (Linac) รุ่น VitalBeam ผลิตภันฑ์ Varian Medical System., Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยจะติดตั้งที่ศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Landmark Ballroom ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button