QTC รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”


นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2021 สาขาการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button