“ซีพี โซเชียลอิมแพคท์” ต้อนรับ “พลตรีหญิงอิษฎา ศิริมนตรี”

"ซีพี โซเชียลอิมแพคท์" ต้อนรับ "พลตรีหญิงอิษฎา ศิริมนตรี" เยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้


นายภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ให้การต้อนรับ พลตรีหญิงอิษฎา ศิริมนตรี ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานหน้ากากอนามัยของ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคมในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษากระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพที่ผลิตขึ้นเพื่อแจกฟรีให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางในช่วงวิกฤตโควิด-19 ณ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button