UAC ผนึกพันธมิตร มอบอุปกรณ์การแพทย์ “สุโขทัย”


บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต โดยมีนายอำภร รัดเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button