ESSO นำทีมมอบ “บัตรเติมน้ำมัน-น้ำดื่ม” หนุนทีมแพทย์ “ชลบุรี” ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ESSO ร่วมเครือลูกเอ็กซอนโมบิล มอบบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 5 หมื่นบาท และน้ำดื่มจำนวน 1 พัน ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่ารวม 50,000 บาท และน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของสาธารณสุขในการสอบสวนโรค และติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมทั้งการปฏิบัติการค้นหาแบบเชิงรุกในพื้นที่อำเภอศรีราชาอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในโอกาสนี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา พร้อมด้วย นางทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่และน้ำดื่มให้แก่ นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา โดยมีนายเมธี ส่งเสริม ผู้ช่วย​สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย ซึ่งจำนวนผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทย ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สาธารณสุขอำเภอศรีราชาต้องปฏิบัติงานสอบสวนโรคอย่างจริงจัง เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ถึงแม้แนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ทางสาธารณสุขอำเภอศรีราชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงดำเนินการคัดกรองค้นหาเชิงรุกเพื่อตรวจหาผู้ที่อาจติดเชื้อหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาต่อไป

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณสุขอำเภอศรีราชา โดยมอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานราชการสำหรับดำเนินการคัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อรายนั้นๆ ในพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อนำเข้าสู่การรักษาพยาบาล การค้นหาเชิงรุกนี้ยังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย และนำไปสู่เป้าหมายของการกำจัดเชื้อให้หมดไปจากพื้นที่

Back to top button