“ชูวิทย์” ร่วมประธาน “ผ้าป่ามหาสามัคคี” วัดตาด่าน จ.บุรีรัมย์ 18 ก.ค.นี้

“ชูวิทย์ จังธนสมบูรณ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NER ร่วมเป็นประธาน “ทอดผ้าป่ามหาสามัคคี” วัดตาด่าน จ.บุรีรัมย์


นายชูวิทย์ จังธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ร่วมเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส งานทอดผ้าป่ามหาสามัคคี ณ วัดตาด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำจตุปัจจัยที่ได้มาทำนุบำรุงและก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของวัดตาด่าน เพื่อเป็นศาสนสถานในการดำเนินงานตามศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ให้เป็นพุทธสถานเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาได้ประกอบกิจกรรมบำเพ็ญกุศล กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและบำรุงรักษา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

Back to top button