SSP ควัก 500 ลบ. ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW คาดรับรู้รายได้ทันที

บอร์ด SSP ไฟเขียว! ควักเงิน 500 ลบ. เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งประเมินอัตราผลตอบแทน (IRR) เบื้องต้นระดับ 10% และทำให้รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าทันที


นายกำธร วังอุดม ประธานกรรมการ, นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางสาวสุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ด้วยมูลค่าลงทุน 500 ล้านบาท ซึ่งประเมินอัตราผลตอบแทน (IRR) เบื้องต้นระดับ 10% และทำให้รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าทันทีโดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัทฯเมื่อเร็วๆนี้

 

Back to top button