PROS ส่งมอบ “ห้องความดันลบ” รพ.จุฬาฯ สู้ภัยโควิด-19

PROS ส่งมอบ “ห้องความดันลบ” แก่ รพ.จุฬาฯ จำนวน 2 ห้อง สู้ภัยโควิด-19 มูลค่า 200,000 บาท 


นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มอบห้องความดันลบ Negative Pressure Modular จำนวน 2 ห้อง มูลค่า 200,000 บาท

โดยมี รศ.นพ.ดร.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอก และ อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โดยพรอสเพอร์ ได้มอบห้องความดันลบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการให้การรักษาผู้ป่วยโควิด–19 หรือผู้ป่วยโรคอื่นที่วิกฤต และหวังว่าเราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ท้าทายนี้โดยเร็ว

Back to top button