SELIC คว้ารางวัล AREA Awards ปี 2021 สาขา Green Leadership

SELIC คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2021” สาขา Green Leadership จากโครงการกาวหลอมร้อนจากวัตถุดิบธรรมชาติ


นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA)2021 ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) จากโครงการกาว Bio-Based Hot-Melt Adhesive โดยการรับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติและขยะฝังกลบ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) เป้าหมายที่ 13 นั่นคือ “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ”

ทั้งนี้ SELIC ในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่าน R&D เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เป็นการตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ “ซีลิค” ในมิติสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนากาว Bio-based ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ สามารถยึดติดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development Project) และออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าว ทั้งนี้ “ซีลิค” มุ่งหวังที่จะผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งกาวหลอมร้อนจากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นเพียงผลิตภัณฑ์นำร่องของโครงการเท่านั้น” นางสาวยุวดี กล่าว

ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล AREA เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญในระดับภูมิภาค โดยจัดขึ้นในระบบเสมือนจริง (Virtual Event) ถ่ายทอดสดและสามารถรับชมได้ทั่วโลก

Back to top button