STECH มอบอุปกรณ์แพทย์ “กลุ่มเส้นดาย” ส่งต่อปชช.กระทบโควิด-19

STECH มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับป้องกันตนให้กับ “กลุ่มเส้นดาย” ส่งต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ Covid-19


นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านทางมูลนิธิ “กลุ่มเส้นด้าย” ด้วยการมอบชุด PPE จำนวน 150 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้สำหรับป้องกันตนจากการสัมผัสหรือใกล้ชิดในขณะช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ

โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากกลุ่มเส้นด้ายเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่บริษัทฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจและขอร่วมเป็นแรงสนับสนุนในการทำความดีเพื่อสังคม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนสืบไป

สำหรับ “กลุ่มเส้นด้าย” คือ กลุ่มจิตอาสาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและประสานงานให้ความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ Covid-19

Back to top button