“อายิโนะโมะโต๊ะ” มอบทุนการศึกษาหนุนบุตร-ธิดาผู้สื่อข่าว

“อายิโนะโมะโต๊ะ” สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย


นางเกศยา ชัยชาญชีพ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้แก่ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดานักข่าวของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดย “อายิโนะโมะโต๊ะ” สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

ทั้งนี้พิธีมอบได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

Back to top button