TOP คว้ารางวัล “ยอดเยี่ยม” ธุรกิจคาร์บอนต่ำยั่งยืน ปี 64

TOP รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2564 พร้อมเป้าขับเคลื่อนองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำและยั่งยืน


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP โดย นายนิคม ฆ้องนอก ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน รับมอบรางวัล “ยอดเยี่ยม” การจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 มอบโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านการสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้ ประกาศ “เจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ว่า “ด้วยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปีในอนาคต ไทยออยล์จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร”

รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ

Back to top button