“ดั๊บเบิ้ล เอ” สนับสนุนซื้อ “หุ่นยนต์” บริการคนป่วย “รพ.สนาม”

“ดั๊บเบิ้ล เอ” สนับสนุน 1 แสนบาท ซื้อหุ่นยนต์บริการผู้ป่วย “รพ.สนาม” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อหุ่นยนต์บริการผู้ป่วยจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลสนามสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ

Back to top button