CP-CPF เติมเสบียงช่วยชาวบ้านหมอ จ.สระบุรี สู้วิกฤตอุทกภัย

ซีพี-ซีพีเอฟ เติมเสบียงอาหารช่วยชาวบ้านภายใต้โครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม" ที่อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี สู้ภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง หลังวิกฤตมิดหลังคาหนักสุดในรอบ 10 ปี


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมส่งความห่วงใยผ่านเสบียงอาหาร ภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ล่าสุดพื้นที่อุทกภัย ณ  ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำเอ่อล่นมิดหลังคาบ้าน ส่งผลให้ประชาชนหลายครัวเรือนถูกตัดขาดจากสิ่งของอุปโภคบริโภคที่สำคัญ

โดยทางทีมงานซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสาจังหวัดสระบุรี ยังคงผนึกกำลังร่วมกันสนับสนุน ไข่ไก่สด เนื้อสุกร และน้ำดื่มซีพี เพื่อเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารพร้อมรับประทานที่โรงครัวพระราชทาน วัดสารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยมี นายพุทธพงษ์  สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบอาหารกล่องพร้อมทานวันละ 2,000 กล่อง ให้กับประชาชนชาวอำเภอบ้านหมอ มากกว่า 2,000 หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากแนวกั้นน้ำบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23R ที่แยกจากคลองชัยนาท-ป่าสักพังทลายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน

ด้าน นายอำเภอบ้านหมอ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านหมอ นำฝ่ายปกครอง ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางโขมดและเทศบาลตำบลตลาดน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตลอดจนสมาชิก อส. จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดเตรียมอาหารพร้อมนำอาหารปรุงสุกจากโรงครัวพระราชทาน ลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ชาวชุมชนในอำเภอบ้านหมอ บรรเทาความทุกข์ยากในเบื้องต้น

ขณะที่นายจิระ วงษ์เขียว ผู้แทนซีพีเอฟ นำทีมงานซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธย พาทีมล่องเรือท้องแบนลไปตามแม่น้ำป่าสัก เพื่อขนผลิตภัณฑ์อาหารทั้งไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มซีพี เสริมเสบียงอาหารมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน ตั้งแต่พื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ที่มีชาวชุมชนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก โดยต้องช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ชาวซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสา ระดมกำลังลงพื้นที่นำอาหารเครื่องดื่ม ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน จังหวัดสระบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น

Back to top button