OR มอบอุปกรณ์รถ BMV หนุนฉีดวัคซีนทั่ว – อำนวยความสะดวกปชช.

OR มอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และนายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์สำหรับรถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV (BKK Mobile Vaccination Unit) มูลค่า 320,000 บาท เพื่อสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวหรือหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือจุดฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังช่วยลดความแออัดที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย โดยสามารถรองรับการฉีดได้ถึง 1,000 คนต่อวัน โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

สำหรับ รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ OR ในการช่วยเหลือสังคมในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ภายใต้โครงการส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเปิดพื้นที่ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น พระรามสองให้เป็นจุดฉีดวัคซีน , การจัดทำ Together Box สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ Home Isolation รวมถึงการบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และพร้อมเป็นกำลังใจเคียงข้างคนไทยในการสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

Back to top button