PTTEP คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมเวทีระดับสากล

ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากเวทีระดับสากล The 12th Asia Best CSR Practices Awards 2021


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากเวทีระดับสากล The 12th Asia Best CSR Practices Awards 2021 ประเภท Best Environment Friendly Project จากการดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเภท Community Development จากโครงการขยะสู่พลังงาน

รวมถึงประเภท Concern for Health จาก โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและการสนับสนุนสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่พร้อมสนับสนุนชุมชนและสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน การมอบรางวัลจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย

Back to top button