“ยูโอบี” เปิดรับคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการ UOB Management Associate  

“ยูโอบี ประเทศไทย” เปิดรับคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการ UOB Management Associate ปี 64 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมผ่านทาง UOB Website, UOB LinkedIn วันนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ.65   


ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ UOB Management Associate ประจำปี 2564 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 17 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ เสริมทักษะการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมขยายโอกาสเริ่มต้นอาชีพการทำงานสายธนาคารในระดับภูมิภาค

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น Management Associate หรือ MA จะได้เรียนรู้แนวทางการทำงานอย่างรอบด้านทั้งหน่วยงานส่วนธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนของธนาคาร ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 เดือน และยังจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สำคัญและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์จริง เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานแบบตั้งแต่ต้นจนจบ  โดยมีพนักงานระดับอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงและโคชให้คำปรึกษา พร้อมยังได้หมุนเวียนไปทำงานในหลายๆ หน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ

นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย เผยว่า “องค์กรส่วนใหญ่ที่คนทำงานรุ่นใหม่อยากจะร่วมงานด้วยนั้น ต้องเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพนักงานและมอบโอกาสให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร รวมถึงส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม คนรุ่นใหม่ยังต้องการแสดงออกถึงศักยภาพและสร้างผลงานอันโดดเด่นเป็นที่จดจำ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถภาคภูมิใจในองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำค่านิยมของ ยูโอบี ได้แก่ คุณธรรม (Honour) สร้างสรรค์ (Enterprise) เป็นหนึ่งเดียว (Unity) และมุ่งมั่น (Commitment)

ผลักดันให้เราพัฒนาและมองหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อปูทางสร้างอนาคต ร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกันสู่ความสำเร็จในระยะยาว และในฐานะธนาคารที่ยึดมั่นในคุณค่า (Value) ในการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถนำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของยูโอบีไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี โครงการ Management Associate จึงเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะหลากหลายด้านและเปิดประสบการณ์แห่งโลกการทำงานที่ไม่รู้จบ” นางสาวศศิวิมล กล่าว

สำหรับโครงการ UOB Management Associate มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างรุ่นพี่ MA และผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค ด้วยการทำงานในรูปแบบโปรเจค และมีโอกาสหมุนเวียนไปทำงานที่ยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนไปทำงานในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

นอกจากนี้พนักงานในโครงการ UOB Management Associate ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวสู่บทบาทผู้นำในระดับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่สูงกว่า ของจำนวนพนักงาน MA ทั้งหมดสูง ถึง 30 เปอร์เซนต์ ส่งผลให้โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สมัครเข้าโครงการในประเทศไทยมากกว่า 3,000 คน

โครงการ UOB Management Associate เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี และมีประวัติผลงานหรือเคยทำงานที่มีบทบาทผู้นำในสถานศึกษาหรือที่ทำงาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครจะผ่านการประเมินออนไลน์ พร้อมเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เริ่มงานที่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมโครงการผ่านทาง UOB Website, UOB LinkedIn

Back to top button