VL รับรางวัล “IESG Safety Award 2021”

VL รับรางวัลเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2564 (IESG Safety Award 2021)


นายทวีป พานิชาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ นายธเนศ ปรุงเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เข้ารับรางวัลเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2564 (IESG Safety Award 2021)

ได้แก่ M.T. CHUTIPA 5, M.T. V.L. 17, M.T. V.L. 19 และ M.T. V.L. 20 และรางวัลเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่นด้านความปลอดภัย 3 ปีซ้อน ได้แก่ M.T. V.L. 19

โดยมี กัปตันธีรพล ประภากร ผู้จัดการส่วนหน่วยงานบริหารคลัง และรับส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการงานความปลอดภัยทางทะเล (Marine Safety Sub Committee) ภายใต้สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) กำหนดจัดโครงการมอบรางวัล IESG Safety Award ประจำปี 2564 ณ โรงแรม JW Marriott Sukhumvit Bankok เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

Back to top button