SVT วางศิลาฤกษ์อาคาร “เอสวีที” แห่งใหม่

SVT ถือฤกษ์ดี วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ


ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ SVT และ นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการรองผู้อำนวยการสายงานการผลิต SVT พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเอสวีทีแห่งใหม่ ณ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Back to top button