TOP คว้าใบรับรอง “ISO/IEC 20000-1:2018”

TOP ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018 (The IT Service Management System)


นายมงคล จันทร์ชูเกียรติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018  จาก บริษัท Bureau Veritas (BV) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริการให้การรับรอง ณ อาคาร  60 ปี ไทยออยล์

โดยการได้ใบรับรองครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยออยล์ ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สู่มาตรฐานสากล โดยมีการบริหารจัดการเหตุผิดปกติ(Incident Management), การบริหารจัดการปัญหา(Problem Management) และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change Management)  อย่างเป็นระบบตาม ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Framework และ ITSM (IT Service Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ขององค์กร

Back to top button