WFX หนุนพนักงาน-ครอบครัว รับวัคซีนเข็ม 3 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

WFX สนับสนุนพนักงานและครอบครัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ


บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WFX ได้ให้การสนับสนุนและผลักดันพนักงานทุกคน รวมทั้งครอบครัว และชุมชนโดยรอบโรงงาน ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” กระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ติดต่องานกับ WFX ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯให้การสนับสนุน และสอดคล้องกับนโยบายองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลาในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button