APM พัฒนาหลักสูตร “KhonKaen Capital Market Academy” ส่งเสริม “เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ”

APM พัฒนาหลักสูตร KhonKaen Capital Market Academy ประเดิมให้หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริษัทที่มีความสนใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เตรียมความพร้อม ด้านหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ SME และ Startups สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ที่ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการโดยการใช้ตลาดทุน


นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ทาง APM ได้ช่วยพัฒนาหลักสูตร KhonKaen Capital Market Academy เพื่อให้บริษัทที่มีความสนใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เตรียมตัว โดยได้รับเกียรติจากคุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะมาบรรยายบทบาทหน้าที่ของกรรมการและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และคุณกานต์ณัฐชา คณีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ – ไลฟ์ฟินคอร์ฟ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่จะมาเปิดเผยข้อมูลการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี Family Business & Wealth Management ที่จะมาให้ความรู้ในหัวข้อ Pre-IPO for Family Business (Legal & Tax) “การเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์สำหรับธุรกิจครอบครัว (ด้านกฎหมายและภาษี)” พร้อมด้วยคุณวิชัย รุจิตานนท์ Senior Audit Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในหัวข้อการตรวจสอบงบการเงินเพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ คุณสุธี ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ในหัวข้อหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ และสุดท้ายจะเป็นการแนะนำ FA Checklist – Pre IPO และ Role of Listed Company – Post IPO โดยคุณมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ คุณสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ด้านนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หอการค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจที่ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้มีการส่งเสริมธุรกิจ SME ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจขนาดกลางในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง จึงได้ให้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ช่วยพัฒนาหลักสูตร KhonKaen Capital Market Academy โดยจะเปิดรุ่น 1 ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายประสานงาน 096-239-2453 (คุณป๊อบ) หรือ 064-591-9825 (คุณนุช) ค่าสมัคร 15,000 บาท/ท่าน สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น หรือหอการค้าจังหวัดอื่นๆ ลดเหลือ 12,000 บาท/ท่าน ด่วนจำนวนจำกัด! สมัครวันนี้ – 3 มีนาคม เท่านั้น

 

Back to top button