“ฟินันเซีย” เซ็น MOU “ม.สยาม” เสริมความรู้วิชาการผ่านแอป Finansia HERO

“ฟินันเซีย” เซ็น MOU “ม.สยาม” ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยจากแอป Finansia HERO


บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) นำโดยนางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยสยาม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม, ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์สุรชัย ภัทรบรรเจิด หัวหน้าภาควิชาการเงินและการทุน ร่วมลงนามในพิธี โดยมีและคณะอาจารย์และทีมงานจาก Finansia HERO ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยจุดประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต และการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยจากแอพพลิเคชัน Finansia HERO สำหรับนักศึกษา

Back to top button