กิจการร่วมค้า STI สมทบ “ธพส.” แจกชุดตรวจโควิด-หน้ากากอนามัย พื้นที่ชุมชน

STI ในนาม “SPC Consortium” ร่วมสมทบ “ธพส.” แจกชุดตรวจโควิด-หน้ากากอนามัย พื้นที่ชุมชน


นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ตัวแทนบริษัท ในนาม SPC Consortium พร้อมด้วย นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เดินทางเข้ามอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) และหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชุด ให้กับผู้แทนชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุขและจิตอาสา สำหรับลงพื้นที่ตรวจให้ผู้ที่มีความเสี่ยงและมีรายได้น้อยภายในชุมชนใกล้เคียงศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดย SPC Consortium ได้ร่วมสนับสนุน ชุดตรวจ ATK เป็นจำนวน 100 ชุด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย 100 กล่อง เพื่อสมทบกับ ธพส. ให้มีจำนวนของในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานในชุมชนมากขึ้น

Back to top button