TACC ร่วมมอบความรู้ “ธุรกิจคาแรคเตอร์” หนุนเอสเอ็มอี งาน CHANGE 2022

TACC ถ่ายทอดองค์ความรู้ธุรกิจคาแรคเตอร์ให้ SMEs ในงาน CHANGE 2022 มุ่งนำ Visual Character ใช้ในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสร้างรายได้ให้สินค้ามากยิ่งขึ้น


นางสาวสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้า และสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ในฐานะผู้นำธุรกิจ License Business ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ธุรกิจคาแรคเตอร์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในงาน CHANGE 2022 : Visual Character Arts for SMEs จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแบรนด์ธุรกิจ SMEs ด้วยการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค

โดยมุ่งเน้นการนำ Visual Character ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม (SMEs) ทั่วประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs จะได้แนวทางปฏิบัติในการนำคาแรคเตอร์ไปใช้ในทางพาณิชย์ ที่ได้ผ่านการให้คำแนะนำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

Back to top button