BAM ส่งมอบบ้าน “โครงการ HOPE” หนุนผู้ด้อยโอกาส จ.นครสวรรค์

BAM ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนครสวรรค์


นางมณฑริกา ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง และนายพิชัย สุวรรณพจน์ ผู้จัดการสำนักงานนครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี และคณะทำงานฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมส่งมอบบ้าน BAM ให้กับ นางสาวมะลิ กอชารี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ HOPE โดย BAM สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีบ้านที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button