PTTEP ร่วมพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ “มาเลเซีย”

PTTEP ร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหม่ “มาเลเซีย” ซึ่งนับเป็นหนึ่งในฐานการลงทุนที่สำคัญของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP หรือ ปตท.สผ. และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ให้การต้อนรับ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และ นายอาดีฟ ซุลกิฟลี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต้นน้ำ ปิโตรนาส โดยมี นางศิริวัลย์ อุชุกานนท์ชัย ร่วมในพิธีเปิดสำนักงานใหม่ของ ปตท.สผ. ในประเทศมาเลเซีย ณ อาคารเมนารา เพรสทีจ กรุงกัวลาลัมเปอร์

สำหรับ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการร่วมในโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย มากว่า 28 ปี และเป็นผู้ดำเนินการโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในมาเลเซีย นับตั้งแต่ปี 2559 โดยมาเลเซียนับเป็นหนึ่งในฐานการลงทุนที่สำคัญของ ปตท.สผ. ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Back to top button