ตลท. จัดเวิร์กชอปออนไลน์ โครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเวิร์กชอปออนไลน์โครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงินและทักษะการให้คำแนะนำด้านการเงิน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดเวิร์กชอปออนไลน์โครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงินและทักษะการให้คำแนะนำด้านการเงิน เพื่อส่งต่อความรู้และขยายผลแก่พนักงาน บมจ.เงินติดล้อ, บมจ.เบทาโกร และ บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) รวม 50 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้ เมื่อ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้ฝึกใช้เครื่องมือจัดการเงิน พร้อมฝึกให้คำแนะนำและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านกรณีศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติจริงทั้งกับตัวเองและแนะนำผู้อื่น หวังให้เกิดองค์ความรู้สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ “Happy Money สุขเงินสร้างได้” เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินแก่บุคคลทั่วไป ทั้งความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาการเงิน การจัดการเงินส่วนบุคคล และความรู้ต่อยอด สู่การเป็นพี่เลี้ยงการเงิน โดยปีที่ผ่านมามีองค์กรเข้าร่วมโครงการสะสม 606 องค์กร สร้างพี่เลี้ยงการเงิน 3,314 คน องค์กรที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney

Back to top button