SBITO มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน “SBITO Joystick Click to Win” ครั้งแรกในไทย 

SBITO มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน “SBITO Joystick Click to Win” เกมเมอร์ ชนเกมหุ้น ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบความรู้ด้านการลงทุนและขยายฐานนักลงทุนสู่คนรุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพนักลงทุนให้สามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืน


บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด หรือ SBITO ผู้ให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ชั้นนำของไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 33) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน S PLUS+ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขัน “SBITO Joystick Click to Win” เกมเมอร์ ชนเกมหุ้น ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบความรู้ด้านการลงทุนและขยายฐานนักลงทุนสู่คนรุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพนักลงทุนให้สามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวปรีดาภรณ์ จันทสุวรรณโณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวภารณี เชิดวิศวพันธุ์ Chief Marketing Officer บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน S PLUS+ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยมี นายคาซึนาริ โอกาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SBITO เป็นประธานมอบรางวัล ณ AIS eSport Studio

Back to top button