PR9 จับมือ PTT จัดโครงการ “ปตท. มีสุข” รักษาโรค “ออฟฟิศซินโดรม”

PR9 จับมือ PTT จัดโครงการ “PTT Me Suk ปตท. มีสุข” เสริมศักยภาพร่างกายและจิตใจแก่บุคลากร ที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรม พร้อมรับความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 เปิดเผยว่า โรคออฟฟิศซิน โดรม (Office syndrome) ถือเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพยอดฮิตของกลุ่มคนวัยทำงาน จึงเกิดเทรนด์การดูแลสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาออฟฟิศซินโดรมมากขึ้น

โดยปัจจุบันจึงมีหลายองค์กรให้ความสำคัญ และสนใจจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ให้เกียรติร่วม จัดทำโครงการ “PTT Me Suk (ปตท. มีสุข)” ขึ้นด้วยต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร และการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นบริบทของการสร้างการทำงานให้มีความสุข (Happy work) นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรที่ยั่งยืน

รวมทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ได้มีสมรรถภาพของร่างกาย มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม ตลอดจนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพจากแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งโครงการนี้ ยังสอดคล้องกับ หลักการของ โครงการ PR9 Me Suk (พระรามเก้ามีสุข) ของทางโรงพยาบาลอีกด้วย

สำหรับโครงการ “PTT Me Suk (ปตท. มีสุข)” เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้แก่บุคลากรในองค์กรเป็นหลัก ในการดูแลภายใต้สถาบันรักษาความปวด และสร้างเสริมความเข้มแข็งของโรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ FIX & FIT ที่มีทีมแพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ครบตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลการรักษาความปวด แบบสหสาขา (Multidisciplinary Team Pain Management เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมได้ ครบทุกมิติ

โดยโครงการเปิดรับสมัครบุคลากรของ PTT ที่มีปัญหาด้านออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)  มาเข้าโปรแกรมดูแลสมรรถภาพทางร่างกาย ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้ออกกำลังกาย ณ สถาบันรักษาความปวด และสร้างเสริมความเข้มแข็งโรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ FIX & FIT พร้อมมีทีมผู้เชียวชาญร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะเข้าฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา โดยแบ่งหัวข้อบรรยาย ออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้

สำหรับครั้งที่ 1. BODY HEALTH ONLINE ในหัวข้อ: COMMON PAIN PROBLEMS LIFE-TIME : THE PROACTIVE TREATMENT เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจสาเหตุของอาการปวดต่างๆ พร้อมคำแนะนำแนวทางการรักษาอาการปวดอย่างถูกวิธี

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์  ประทีปะวณิช ผู้อำนวยการสถาบันรักษาความปวด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาลพระรามเก้าต่อด้วย NUTRITION ONLINE หัวข้อ:ลดน้ำหนักแบบไหน ต่างกันอย่างไร เพื่อให้ความรู้เรื่องการลดน้ำหนักแบบองค์รวมอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

สำหรับ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ พุทธเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้า ปิดท้ายด้วยการบรรยาย MENTAL HEALTH  หัวข้อ: ร่างกายฟิต จิตใจสบาย

ขณะที่ นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช โรงพยาบาลพระรามเก้า ทีมที่ชนะเลิศจากโครงการ PTT Me Suk จะได้รับรางวัล ICE LAB (โปรแกรมการรักษาอาการปวดด้วยความเย็นที่ -110 องศา) จากโรงพยาบาลพระรามเก้า

“อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบตรงจุด สำหรับโครงการนี้มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง และอยากให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการกลับมาของอาการ พร้อมที่จะกลับไปทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจต่อไป” นายแพทย์เสถียร กล่าว

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์จากทางโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ทาง Website: www.praram9.com / Line: lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital และ ทาง Facebook: Praram9 Hospital หรือโทร. 1270 โรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพไว้ใจเรา

Back to top button